Rekuperatory umożliwiają wentylację dużych pomieszczeń

Każde urządzenie stosowane w instalacji wentylacyjnej ma określoną wydajność, która jest liczona jako liczba metrów sześciennych powietrza, które zostaną przez urządzenie przepuszczone w ciągu godziny. Na podstawie tego kryterium są oceniane rekuperatory, klimatyzatory, wentylatory i inne urządzenia, niezbędne do zbudowania sprawnego systemu wymiany powietrza.

W warunkach domowych stosuje się centralne ogrzewanie oraz system centralnej wentylacji. Poszczególne pomieszczenia są podłączone kanałami do centrali systemu, gdzie znajdują się klimatyzatory i rekuperatory. Wydajność całego systemu jest ograniczona urządzeniem o najmniejszej wydajności.

Pomieszczenia wielkogabarytowe również są ogrzewane i wentylowane. Jednocześnie ich ogrzanie do odpowiedniej temperatury wymaga dużych nakładów, ze względu na ilość powietrza, które znajduje się w hali produkcyjnej, sportowej lub magazynie. Wyzwaniem staje się wentylacja, która nie wychładza nadmiernie takich powierzchni, czyli oparta o rekuperatory.

Rekuperatory kanałowe są ograniczone przekrojem kanałów doprowadzających powietrze. Przy dużych gabarytach pomieszczenia przekroje kanałów doprowadzających musiałyby rosnąć do absurdalnych wielkości, aby nie spadała wydajność systemu wentylacji. Dlatego w przypadku ogromnych pomieszczeń stosuje się inne rozwiązania wentylacyjne.

Rekuperatory sufitowe wentylują pomieszczenia, a zastosowane w nich wymienniki ciepła odzyskują znaczną część ciepła z usuwanego, zużytego powietrza i przekazują je powietrzu, które jest tą samą drogą dostarczane do pomieszczenia. Rekuperatory sufitowe charakteryzują się ogromną wydajnością i brakiem konieczności prowadzenia jakichkolwiek kanałów doprowadzających powietrze.