Rekuperatory umożliwiają wentylację dużych pomieszczeń

Sześciennych powietrza

Każde urządzenie stosowane w instalacji wentylacyjnej ma określoną wydajność, która jest liczona jako liczba metrów sześciennych powietrza, które zostaną przez urządzenie przepuszczone w ciągu godziny. Na podstawie tego kryterium są oceniane rekuperatory, klimatyzatory, wentylatory i inne urządzenia, niezbędne do zbudowania sprawnego systemu wymiany powietrza.

Osobne pomieszczenia są podłączone kanałami

W warunkach domowych stosuje się centralne ogrzewanie oraz system centralnej wentylacji. Poszczególne pomieszczenia są podłączone kanałami do centrali systemu, gdzie znajdują się klimatyzatory i rekuperatory. Wydajność całego systemu jest ograniczona urządzeniem o najmniejszej wydajności.

Wyzwaniem staje wentylacja, wychładza

Pomieszczenia wielkogabarytowe również są ogrzewane i wentylowane. Jednocześnie ich ogrzanie do odpowiedniej temperatury wymaga dużych nakładów, ze względu na ilość powietrza, które znajduje się w hali produkcyjnej, sportowej lub magazynie. Wyzwaniem staje się wentylacja, która nie wychładza nadmiernie takich powierzchni, czyli oparta o rekuperatory.

Sytuacji ogromnych pomieszczeń używa

Rekuperatory kanałowe są ograniczone przekrojem kanałów doprowadzających powietrze. Przy dużych gabarytach pomieszczenia przekroje kanałów doprowadzających musiałyby rosnąć do absurdalnych wielkości, aby nie spadała wydajność systemu wentylacji. Dlatego w przypadku ogromnych pomieszczeń stosuje się inne rozwiązania wentylacyjne.

Rekuperatory sufitowe wentylują pomieszczenia, a zastosowane w nich wymienniki ciepła odzyskują znaczną część ciepła z usuwanego, zużytego powietrza i przekazują je powietrzu, które jest tą samą drogą dostarczane do pomieszczenia. Rekuperatory sufitowe charakteryzują się ogromną wydajnością i brakiem konieczności prowadzenia jakichkolwiek kanałów doprowadzających powietrze.

{artykul_img}
Kompedium wiadomości zakreślonejKażda jednostka, jaka uczyła się też prócz tego się uczy, z pewnością wie czym jest podręcznik szkolny. To jest kompedium wiedzy zakreślonej w konkretnym ...
{artykul_img}
Mamy opcję robić normalnyPrzy każdym jednym budynku jest miejsce na ślicznie zaprojektowany ogród, gdzie znaleźć możemy trawy, czy miejsce gdzie możemy usiąść w samotności, tudzież z ...
{artykul_img}
Co wiadomo emeryturze?Chyba żadnemu człowiekowi nie powinno się tłumaczyć, że emerytura jest okresem w życiu, podczas którego będziemy się mieli możliwość radować z kasy odkładanych ...

Rekuperatory umożliwiają wentylację dużych pomieszczeń